بهداشت عمومی جفرسون County اعلام کرد که از 9 نوامبر سال 2020 در ساعت 5 بعد از ظهر ، جفرسون کانتی به سطح 00 در خانه امن تر منتقل می شود ، که محدودیت های بیشتری را ایجاد می کند. به دلیل محدودیت های 3 درصدی ظرفیت ، دفاتر Evergreen ما به روی تمام خدمات حضوری بسته خواهد شد و مکان West Colfax ما قرار ملاقات های تجویز حضوری پزشک را حفظ می کند و داروخانه را باز نگه می دارد. سایر قرارهای بالینی در West Colfax به عنوان قرار ملاقات از راه دور برای سلامتی برنامه ریزی می شود. ما از حمایت شما با این محدودیتهای اضافه شده قدردانی می کنیم زیرا وظیفه خود را برای کند کردن رشد ویروس در جامعه انجام می دهیم. برای کمک و یا اطلاعات بیشتر ، لطفا با شماره تلفن 25-303-425 تماس بگیرید.

X