Ga naar hoofdinhoud
Naleving van bedrijven

Het Corporate Compliance Plan van Jefferson Center is goedgekeurd door de Raad van Bestuur en is bedoeld om richting te geven aan zakelijke gedragsnormen, communicatielijnen die mogelijke fraude en misbruik beschrijven, en hoe een klacht kan worden ingediend. Het is verplicht leesvoer voor alle bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers.

Als u zich zorgen maakt of vragen heeft over corporate compliance bij Jefferson Center, bel dan onze Corporate Compliance Officer, Erin Wester, bij de vertrouwelijke hotline op 303-432-5189 or ErinW@jcmh.org. Het is optioneel om uw naam achter te laten bij het bericht.

Contact

Neem vandaag nog contact op met Jefferson Center. 

  Ermee beginnen
  Jefferson Center biedt cliëntgerichte diensten die zijn ontworpen om te voldoen aan uw individuele behoeften op het gebied van geestelijke gezondheid, middelengebruik en welzijn. We zijn toegewijd om u te ontmoeten waar u zich op uw reis bevindt en om samen te werken om u te helpen een bevredigend en hoopvol leven te leiden.

  Nood- en crisisdiensten
  • hotline
  • Inloop crisiscentra
  • Mobiele crisisdiensten door het hele land