Ga naar hoofdinhoud

Evidence-based therapie

Bij Jefferson Center gebruiken onze therapeuten en artsen beproefde, effectieve behandelmethoden, ondersteund door uitgebreid onderzoek om de beste resultaten te bevorderen. Neem contact op met uw zorgcoördinator of bel ons op 303-425-0300 om te zien of evidence-based therapie geschikt is voor uw behoeften.
Evidence-based therapie

Wat is evidence-based therapie?

Evidence-based therapie (EBT), is elke therapie gebaseerd op psychologische benaderingen en technieken die gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs. Evidence-Based Therapy wordt beschouwd als "Best Practice" en is de voorkeursbenadering voor psychologische symptoombehandeling door velen in het veld.

Acceptatie en Commitment Therapie (Act)

Kinderen – Volwassenen
Acceptatie- en commitmenttherapie is een actiegerichte benadering van psychotherapie die voortkomt uit traditionele gedragstherapie en cognitieve gedragstherapie. Cliënten leren te stoppen met het vermijden, ontkennen en worstelen met hun innerlijke emoties en in plaats daarvan te accepteren dat deze diepere gevoelens gepaste reacties zijn op bepaalde situaties die hen er niet van mogen weerhouden om verder te gaan in hun leven. Met dit begrip beginnen cliënten hun problemen en ontberingen te accepteren en verbinden ze zich ertoe de nodige veranderingen in hun gedrag aan te brengen, ongeacht wat er in hun leven gebeurt en hoe ze zich daarbij voelen.

Assertieve gemeenschapstherapie (Act)

Adolescenten - Volwassenen
Het doel van ACT is het elimineren of verminderen van de symptomen van ernstige psychische aandoeningen en het verbeteren van de kwaliteit van leven van het individu. In feite door coping- en levensvaardigheden aan te leren terwijl je samenwerkt met de psychische aandoening. Als ACT effectief wordt uitgevoerd, kan het verblijf in het ziekenhuis en de gevangenisstraf ook voor individuen worden verkort. Studies hebben aangetoond dat de duur van het ziekenhuisverblijf en de gevangenisstraf aanzienlijk is gedaald voor die staten die ACT-programma's hebben geïmplementeerd.

Kindgerichte speltherapie (CCPT)

Leeftijden 4 -12
CCPT is een ontwikkelingsgerichte, op spelen gebaseerde interventie voor geestelijke gezondheid voor jonge kinderen van 3 tot 10 jaar die sociale, emotionele, gedrags- en relationele stoornissen ervaren. CCPT maakt gebruik van spel, de natuurlijke taal van kinderen en therapeutische relaties om een ​​veilige, consistente therapeutische omgeving te bieden waarin een kind volledige acceptatie, empathie en begrip van de counselor kan ervaren en innerlijke ervaringen en gevoelens kan verwerken door middel van spel en symbolen. In CCPT is de ervaring van een kind binnen de counselingrelatie de factor die het meest genezend en zinvol is bij het creëren van blijvende, positieve verandering. Het doel van CCPT is om het potentieel van het kind te ontketenen om te evolueren naar integratie en zelfverbeterende manieren van zijn. Uitkomsten voor kinderen na CCPT omvatten verminderd symptomatisch gedrag en verbetering van het algehele functioneren.

Kind-Ouder Psychotherapie (CPP)

Leeftijden 0 - 5
CPP is een interventiemodel voor kinderen van 0-5 jaar die minstens één traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt en/of psychische, hechtings- en/of gedragsproblemen hebben, waaronder een posttraumatische stressstoornis. De behandeling is gebaseerd op de gehechtheidstheorie, maar integreert ook psychodynamische, ontwikkelings-, trauma-, sociale leer- en cognitieve gedragstheorieën. Therapeutische sessies omvatten het kind en de ouder of primaire verzorger. Het primaire doel van CPP is het ondersteunen en versterken van de relatie tussen een kind en zijn of haar verzorger als middel om het cognitieve, gedragsmatige en sociale functioneren van het kind te herstellen. De behandeling richt zich ook op contextuele factoren die de relatie tussen verzorger en kind kunnen beïnvloeden.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Kinderen – Volwassenen
CGT is een evidence-based therapiemethode die zich richt op oplossingen en van de cliënt vereist dat hij een actieve rol speelt bij zijn herstel. CGT wordt bij de meeste diagnoses gebruikt, maar is vooral effectief bij op depressie en angst gebaseerde stoornissen. CBT onderzoekt de schadelijke gedachten en emoties die een patiënt kan hebben die hun symptomen verergeren. CBT moedigt de cliënten aan om hun aannames ter discussie te stellen, hun denkpatronen te veranderen en hun gedrag te verbeteren met positieve veranderingen en vooruitzichten. Cliënten die CBT-sessies ondergaan met een getrainde therapeut hebben de laagste terugvalpercentages onder depressiecliënten die geen CGT gebruiken in hun behandelplan.

Cognitieve verwerkingstherapie (CPT)

Ages 18 +
CPT is een cognitief-gedragstherapeutische behandeling voor posttraumatische stressstoornis (PTSS). CPT is eind jaren tachtig ontwikkeld en het is bewezen dat het effectief is bij het verminderen van PTSS-symptomen die verband houden met een verscheidenheid aan traumatische gebeurtenissen, waaronder kindermishandeling, gevechten, verkrachtingen en natuurrampen. CPT wordt onderschreven door de Amerikaanse Departments of Veterans Affairs and Defence, evenals door de International Society of Traumatic Stress Studies, als best practice voor de behandeling van PTSS.

Gezamenlijke beoordeling en beheer van suïcidaliteit (CAMS)

Adolescenten - Volwassenen
De Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS) is een flexibel therapeutisch raamwerk waarin patiënt en zorgverlener samenwerken om het suïcidale risico van de patiënt te beoordelen en die informatie te gebruiken om suïcidespecifieke, "bestuurdergerichte" behandeling te plannen en te beheren. Het raamwerk omvat in wezen de betrokkenheid en medewerking van een deelnemer bij het beoordelen en beheersen van suïcidale gedachten en gedragingen en het begrip van de therapeut van de suïcidale gedachten, gevoelens en gedragingen van de patiënt.

Dialectische Gedragstherapie (DBT)

Adolescenten - Volwassenen

Dialectische gedragstherapie (DGT) is een specifiek type cognitieve gedragstherapie dat eind jaren tachtig is ontwikkeld door psycholoog Marsha M. Linehan om de borderline-persoonlijkheidsstoornis beter te kunnen behandelen.

Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van psychische problemen waarbij sprake is van emotionele ontregeling of zelfdestructief gedrag, zoals eetstoornissen, middelenmisbruik of depressie. DGT is een zeer actieve, op vaardigheden gebaseerde therapie om mensen te helpen effectiever in hun leven te staan.

Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR)

Kinderen – Volwassenen
EMDR) is een psychotherapie die mensen in staat stelt te genezen van de symptomen en emotionele stress die het gevolg zijn van storende levenservaringen. Herhaalde studies tonen aan dat mensen door EMDR-therapie te gebruiken de voordelen kunnen ervaren van psychotherapie die ooit jaren duurde om een ​​verschil te maken. Het informatieverwerkingssysteem van de hersenen beweegt zich op natuurlijke wijze in de richting van geestelijke gezondheid. Als het systeem wordt geblokkeerd of uit balans wordt gebracht door de impact van een verontrustende gebeurtenis, ettert de emotionele wond en kan intens lijden veroorzaken. Zodra de blokkade is verwijderd, wordt de genezing hervat. Met behulp van de gedetailleerde protocollen en procedures die tijdens EMDR-therapietrainingen zijn geleerd, helpen clinici cliënten hun natuurlijke genezingsprocessen te activeren om vooruit te komen in hun leven.

Integratieve behandeling van complex trauma voor adolescenten (ITCT-A)

Leeftijden 8 - 12

ITICT is een multimodale traumatherapie voor adolescenten die behandelprincipes integreert uit de hechtingstheorie, de Zelftraumamodel, beïnvloeden de ontwikkeling van regulatievaardigheden en componenten van cognitieve gedragstherapie. Het gaat om gestructureerde protocollen en interventies die zijn toegesneden op de specifieke problematiek van elke cliënt.

Morele verkenningstherapie (MRT)

Adolescenten - Volwassenen
MRT is een cognitieve gedragsinterventie die in 50 staten en 7 landen wordt gebruikt om gelijktijdig voorkomend middelengebruik en psychische stoornissen te behandelen. Het is bewezen dat MRT het levensdoel vergroot, de morele besluitvorming verhoogt, de therapietrouw verhoogt en risicovol gedrag, middelenmisbruik en recidive vermindert.

Motiverende Interviewing (MI)

Adolescenten - Volwassenen
MI is ontworpen om mensen in staat te stellen te veranderen door hun eigen betekenis, belang en capaciteit voor verandering naar voren te brengen. MI is gebaseerd op een respectvolle en nieuwsgierige manier van omgang met mensen die het natuurlijke veranderingsproces faciliteert en de autonomie van de cliënt respecteert. “MI is een op samenwerking gerichte, doelgerichte communicatiestijl met bijzondere aandacht voor de taal van verandering. Het is ontworpen om de persoonlijke motivatie voor en inzet voor een specifiek doel te versterken door de eigen redenen van de persoon voor verandering op te roepen en te onderzoeken in een sfeer van acceptatie en mededogen.” (Miller & Rollnick, 2013, blz. 29)

Programma voor verzorgende ouders (NPP)

Leeftijden 0 - 11
Het Nurturing Parent-programma is een cursus van 8 weken voor ouders van kinderen van 3 tot 6 jaar oud die manieren willen vinden om positief met hun kinderen om te gaan om respectvolle en coöperatieve kinderen op te voeden zonder te slaan. Het doel is om positieve opvoedingsvaardigheden aan te reiken om het vertrouwen van ouders te vergroten en opvoedingsstress te verminderen om kinderen te helpen goede keuzes te maken en voldoende onafhankelijk te zijn terwijl ze opgroeien.

Partners in Change Outcome Management Systeem (PCOMS)

Kinderen – Volwassenen
PCOMS is een eenvoudige, systematische feedbackinterventie voor cliënten om de kwaliteit en het resultaat van gedragsgerichte gezondheidsdiensten te verbeteren. PCOMS gebruikt schalen met twee of vier items om feedback van consumenten te vragen over factoren waarvan bewezen is dat ze succes voorspellen, ongeacht het behandelingsmodel of het gepresenteerde probleem: vroege vooruitgang (met behulp van de Outcome Rating Scale) en de kwaliteit van de alliantie (met behulp van de Session Rating Scale).

Screening, korte interventie en verwijzing naar behandeling (SBIRT)

Adolescenten - Volwassenen
SBIRT maakt de vroege identificatie van problemen met middelengebruik mogelijk om de resultaten te verbeteren door verwijzing naar de juiste behandeling. Screening beoordeelt snel de ernst van het middelengebruik en identificeert het juiste behandelingsniveau. Kortdurende interventie richt zich op het vergroten van inzicht en bewustzijn met betrekking tot middelengebruik en motivatie voor gedragsverandering. Doorverwijzing naar behandeling biedt degenen waarvan is vastgesteld dat ze een uitgebreidere behandeling nodig hebben, toegang tot gespecialiseerde zorg.

Veiligheid zoeken

Adolescenten - Volwassenen
Seeking Safety is een evidence-based, op het heden gericht counselingmodel om mensen te helpen veilig te worden voor trauma en/of middelenmisbruik. Het kan worden uitgevoerd in groep (elke grootte) en/of individuele modaliteit. Het is een uiterst veilig model omdat het zowel trauma als verslaving direct aanpakt, maar zonder dat cliënten zich hoeven te verdiepen in het traumaverhaal (het gedetailleerde verslag van verontrustende traumaherinneringen), waardoor het relevant is voor een zeer breed scala aan cliënten en gemakkelijk te begrijpen is. implementeren. Elke provider kan het zelfs zonder training uitvoeren; er zijn echter ook veel trainingsmogelijkheden. Het is ook met succes geleverd door collega's, naast alle soorten professionals en in alle omgevingen. Het kan worden uitgevoerd over een willekeurig aantal beschikbare sessies, hoewel hoe meer hoe beter indien mogelijk.

Oplossingsgerichte korte therapie

Kinderen – Volwassenen
Solution-Focused Brief Therapy (SFBT), ook wel Solution-Focused Therapy genoemd, Solution-Building Practice Therapy is toekomstgericht, doelgericht en gericht op oplossingen, in plaats van op de problemen die cliënten ertoe brachten therapie te zoeken. Het is bedoeld om mensen met problemen te helpen hulpmiddelen te vinden die ze onmiddellijk kunnen gebruiken om symptomen te beheersen en om te gaan met uitdagingen. . Evenzo erkent SFBT dat mensen op een bepaald niveau al weten welke verandering in hun leven nodig is, en SFBT-beoefenaars werken eraan om de mensen onder hun hoede te helpen hun doelen te verduidelijken. De therapeut werkt samen met cliënten om stappen te helpen ontwikkelen om hun doelen te bereiken.

De ongelooflijke jaren

Leeftijden 0 - 12
De Incredible Years (IY) Training Series is een set van drie uitgebreide, veelzijdige en ontwikkelingsgerichte curricula voor ouders, leerkrachten en kinderen. Het programma is ontworpen om emotionele en sociale competentie te bevorderen en om agressie en emotionele problemen bij jonge kinderen te voorkomen, verminderen en behandelen.

Traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TF-CBT)

Leeftijden 3 - 21
TG-CGT is een vorm van cognitieve gedragstherapie die zich richt op de specifieke emotionele en mentale gezondheidsbehoeften van kinderen, adolescenten, volwassen overlevenden en gezinnen die worstelen om de destructieve effecten van vroege trauma's te boven te komen. Traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TF-CGT) is bijzonder gevoelig voor de unieke problemen van jongeren met posttraumatische stress en stemmingsstoornissen als gevolg van misbruik, geweld of verdriet. TG-CGT lost met succes een breed scala aan emotionele en gedragsproblemen op die verband houden met enkelvoudige, meervoudige en complexe trauma-ervaringen.

Traumasysteemtherapie (TST)

Leeftijden 4 - 21
TST is een zorgmodel voor getraumatiseerde kinderen dat zowel inspeelt op de emotionele behoeften van het individuele kind als op de sociale omgeving waarin het leeft. Het gaat om het doorbreken van barrières tussen servicesystemen, het begrijpen van de symptomen van een kind in de context van zijn of haar wereld, en voortbouwen op de sterke punten en dromen van een gezin. Het is zowel een klinisch model als een organisatiemodel. TST wordt binnen een organisatie geïmplementeerd om als raamwerk te dienen voor het organiseren van een multidisciplinair team van aanbieders van binnen en buiten een organisatie om hun interventies te coördineren. Aanbieders worden samengebracht om tegemoet te komen aan de complexe behoeften van getraumatiseerde jongeren en gezinnen, waarbij TST wordt gebruikt als een organisatiemodel dat zich bezighoudt met de sociale omgeving van het kind.
Contacteer ons nu

Neem vandaag nog contact op met Jefferson Center. 

  Ermee beginnen
  Jefferson Center biedt cliëntgerichte diensten die zijn ontworpen om te voldoen aan uw individuele behoeften op het gebied van geestelijke gezondheid, middelengebruik en welzijn. We zijn toegewijd om u te ontmoeten waar u zich op uw reis bevindt en om samen te werken om u te helpen een bevredigend en hoopvol leven te leiden.

  Nood- en crisisdiensten
  • hotline
  • Inloop crisiscentra
  • Mobiele crisisdiensten door het hele land