Jefferson County Public Health đã thông báo rằng bắt đầu từ 9 giờ chiều ngày 2020 tháng 5 năm 00, Jefferson County sẽ chuyển sang Cấp độ 3 ở An toàn hơn tại nhà, nơi có nhiều hạn chế hơn. Do giới hạn 25% sức chứa, các văn phòng Evergreen của chúng tôi sẽ đóng cửa đối với tất cả các dịch vụ trực tiếp và địa điểm West Colfax của chúng tôi sẽ duy trì các cuộc hẹn trực tiếp với người kê đơn và giữ cho hiệu thuốc mở cửa. Tất cả các cuộc hẹn khám lâm sàng khác tại West Colfax sẽ được lên lịch dưới dạng các cuộc hẹn từ xa. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn với những hạn chế bổ sung này vì chúng tôi thực hiện phần việc của mình để làm chậm sự phát triển của vi rút trong cộng đồng của chúng tôi. Để được hỗ trợ hoặc biết thêm thông tin, vui lòng gọi 303-425-0300.

X